Tanrı kavramı yüzyıllardan bu yana pek çok romanda işlenmiştir. Özellikle Hz. İsa’nın hikayesi, manevi beslenme ihtiyacı ve Tanrı’nın varlığı hakkında yapılan sorgulamalar romanların konusunu oluşturmuştur. Aşağıda, Tanrı’nın varlığı veya