İskandinavya’da 8. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar pek çok yeri fetheden Vikinglerin çoğu, baskıcı ve yağmacı idi. Bilinenin aksine savaşlarda boynuzlu kask takmayan Vikingler, hakkında pek çok yanılgı vardır.